Troels Lund Poulsen besøger FARMAS I Farsø 

Venstre i Himmerland holder møde på FARMAS i Farsø med Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og Folketingskandidat Marie Bjerre som talere mandag den 21. august kl. 19.00. 

Troels Lund Poulsen taler om;

”Beskæftigelsen i landbruget og følgeindustrien, herunder den fremtidige arbejdskraft i disse industrier, erhvervs muligheder samt landbrugets ansvar på det sociale område.”

Desuden vil der være rundvisning på FARMAS.

Program følger.                                Gratis adgang

Mødet arrangeres af Venstres Himmerlandskreds.


Kære medlemmer i Venstre Vesthimmerland

Skoleferien er startet og rundt om på virksomheder, institutioner og andre arbejdspladser er man også i fuld gang med at afvikle ferie. Juli er traditionelt en stille periode, hvad angår politik – og sådan må det også gerne blive i år, for når vi kommer til august, så bliver der travlt med budgetlægningen for det kommende år. I er sikkert alle bekendte med at der afholdes valg til by- og regionsrådet tirsdag den 21. november – så for kandidaterne bliver det et spændende og hektisk efterår.

De 17 Venstre-kandidater til byrådsvalget og de 3 til regionsrådsvalget er allerede i fuld sving med at forme de politiske planer for det kommende valg; et udkast er allerede udformet og forventes vedtaget i begyndelsen af august måned.

Et af flere politiske forslag er nedsættelse af den kommunale skatteprocent; den siddende borgmester Knud Kristensen og hans konservative byrødder har foreslået en nedsættelse af kommuneskatten med 0,2% og har i øvrigt foreslået at man retter henvendelse til indenrigsministeriet for at ansøge om lån til at dække det provenutab som vil opstå.

Med udgangspunkt i drøftelser med kommunebestyrelsen, har vi i Venstres byrådsgruppe – for nuværende - takket nej til at medvirke ved skattenedsættelse. I fald at der skulle opstå et større økonomisk råderum end forventet, så er vi mere interesseret i at nedbringe den forholdsvise høje skattefinansierede gæld, som Vesthimmerland Kommune har. Gælden udløser hvert år et større rentebeløb, som giver kommunen mindre handlemulighed.

Et andet meget spændende forslag er muligheden for gratis skolebuskørsel for alle elever i Vesthimmerland Kommune. Et forslag som Venstres medlem af Børne- og skoleudvalget har fremhævet og bakket op. Oprindelig kommer forslaget fra Toppedalskolen, som har ganske mange elever som vil kunne drage nytte af en sådan ordning. Ordningen er ikke gratis, men det vil givetvis blive betragtet som et forslag der vil give et kvalitetsløft til de elever der bor i landdistrikterne.

Et forslag som har haft pressens store opmærksomhed er opførsel af et ”Per Kirkeby Hus” på en af borgmesterens grunde(Himmerlandsgade i Aars). Forslaget som blev nedstemt på det seneste byrådsmøde ville rejse 70 boliger til en max højde på 30 m; i øjeblikket er den tilladelige højde kun 16 m, men vil fremover være op til 20 m fordelt på 5 etager. Byggeriet skulle være et ustøttet byggeri, i modsætning til flere af de almennyttige boliger som opføres rundt om i kommunen. I Venstre er vi meget opmærksomme på at vi får afdækket behovet for flere boliger inden der evt. gives tilsagn om grundkapitaltilskud.

Byrådet har givet tilladelse til en fusion af Vesthimmerland Vand og Renovest således at der fremover etableres et holdingselskab med de 2 nuværende forsyningsselskaber som datterselskaber. Fusionen skal sikre en mere effektiv drift og ikke mindst en økonomisk besparelse, som bla. opnås ved at samle alle administrative funktioner på lokationen i Oudrup. Etableringen sker med virkning fra 1. januar 2018.

Museerne i kommunen er under pres. Såvel museet i Aars som i Løgstør har alvorlige økonomiske driftsproblemer og begge har indsendt ansøgninger til det kommende budget om for forhøjelse af driftstilskuddet. Begge er tillige presset af kravet om tilbagebetaling af lån til Arbejdsmarkedets feriefond, som dog afventer en endelig afgørelse i beskæftigelsesministeriet. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har stillet de økonomiske ramte museer, der har lån i Arbejdsmarkedets Feriefond, en hjælpeplan i udsigt, som forhåbentlig kan være med til at afhjælpe de problemer, som en tilbagebetaling vil medføre på kort og langt sigt.

Et område som fylder ganske meget i pressen og ikke mindst i økonomiudvalget er borgmester Knud Kristensens håndtering af egen habilitet og ikke mindst ledelse af såvel administration som  byråd. Økonomiudvalgets medlemmer har flere gange udtrykt kritik af den måde som Knud Kristensen håndterer sagerne på og tilliden til hans embedsførelse er på et lavpunkt. Seneste eksempel på hans dårlige håndtering af en sag var ved besøget af den konservative erhvervsminister Brian Mikkelsen i den forgangne uge. Brian Mikkelsen havde ønsket at besøge kommunen for at høre mere om det fælleskommunale projekt ”Nord Vest Smart Production” ( projekt ml. Jammerbugt og Vesthimmerland Kommuner) og for at aflevere et tilskud på 5 mio. kr. til støtte for produktet. Borgmesteren havde ”glemt” at orientere sin samarbejdspartner borgmester Mogens Gade og ej heller givet en invitation til ØK-udvalget. I stedet have den konservative byrådsgruppe fået en henvendelse der medførte at flere af gruppens medlemmer var mødt frem på rådhuset, men uden øvrige repræsentanter fra byrådet. Arrangementet blev filmet og lagt på såvel facebook som på kommunens hjemmeside og har efterfølgende skabt voldsom kritik fra alle partier i byrådet, som ikke var inviteret.

I byråds- og kandidatgruppen glæder vi os til at mødes med jer her i eftersommeren og efteråret for at drøfte såvel det kommende budget 2018, som naturligvis forberedelserne til valgene den 21. november.

Med ønsket om en god og varm sommer.    

Med venlig hilsen

Per Bisgaard

gruppeformand

Byrådspolitiker


Kandidaterne til Kommunal valget 2017 

Spidskandidat Per Bach Laursen, Inger Nielsen, Jens Lauritzen, Kurt Friis, Per Bisgaard, Peter Buchreitz Harbo, Torben Svenstrup, Morten Mejdahl, Lars Andresen, Lene Mikkelsen, Karl Lausten, Mads Krarup Nielsen, Sanne Laumann Langdahl Laugesen, Jakob Vium Dyrman, Santana Malling, Inge-Merete Kristensen og Hasel Strange Pedersen. 

Kandiaterne til Regionrådvalget 2017 

Per Bisgaard, Henrik Brønnum Hvorvarp og Hasel Strange Pedersen 

VENSTRE VESTHIMMERLANDS BYRÅDS KANDIDATER ER LIGE NU I GANG MED, AT LAVE ET KANON VALGPROGRAM TIL KV17

Venstre Aars og Omegn Afholdte Grundlovsmøde 5 juni 2017 

Venstres Borgmesterkandidat Per Bach Laursen Grundlovs taler på vitskøl Kloster 

Den årlige pinsegudstjeneste i Vitskøls kirkeruin faldt i år sammen med Grundlovsdag.

Derfor havde de gejstlige givet plads til en politiker til at holde prædikenen, så Grundloven også kunne fejres. Det var Venstres borgmesterkandidat Per Bach Laursen, som talte om fællesskab, som også passede ind det kristne budskab.

Mens kirkerne i Vesthimmerlands Provsti holdt lukket 2. pinsedag, blev der i stedet holdt en stor fælles friluftsgudstjeneste på Vitskøl Kloster, hvor flere af provstiets præster medvirkede.

Mange mennesker havde taget turen ud i de rustikke omgivelser,og vejret var ganske behageligt, da sognepræst John Vestergaard tog imod ved kirkeruinens indgang. Men kort inde i gudstjenesten bristede skyerne over Vitskøl, og de, der ikke havde garderet sig med paraplyer eller regntøj, blev våde.

Udover friluftsgudstjenesten på Vitskøl Kloster blev der også holdt en ditto på Lejrgården i Dollerup.

Det har været en travl og pragtfuld grundlovsdag☀️

Arrangementer

16. maj 2017

Venstre Aars & Omegn afholder Grundlovsmøde hos Kristian S. Nielsen, Hvorvarp 


Kære Venstre-medlemmer og Kandidater til by- og regionsrådsvalg

Venstre i Vesthimmerland invitere til medlemsmøde, vi vil gerne præsentere vores "hold" tirsdag den 23. maj kl. 18.30 på Ranum Efterskole. Seminarievej 23, 9681 Ranum. 

Se…

LÆS MERE