Kandidaterne til Kommunevalget og regionvalget KV17 og RV17