Søren Gade 

Europa- Parlamentet 
E-mail: [email protected]
Telefon: 3337 4510/2883 0545


Søren Gade blev valgt til Europa-Parlamentet for Venstre den 26. maj 2019 med 201.696 personlige stemmer.

I Europa-Parlamentet sidder Søren Gade i Renew Europe Gruppen og er anden næstformand i Fiskeriudvalget (PECH), samt medlem af Transport- og Turismeudvalget (TRAN) og det Særlige Udvalg om Kræftbekæmpelse. Han er desuden stedfortræder i Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (LIBE).

Søren Gade er desuden medlem af Delegationen for Forbindelserne med Indien (D-IN) og stedfortræder i Delegationen for Forbindelserne med Iran (D-IR).

Før han blev medlem af Europa-Parlamentet var Søren Gade mangeårigt medlem af Folketinget for Venstre, hvor han blandt andet var forsvarsminister 2004-2010. Han er også tidligere administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer, og i 2005 blev han Kommandør af Dannebrog.