Henrik Brønnum HVorvarp 

Medlem

[email protected]

Mærkesager

Jeg hedder Henrik Brønnum Hvorvarp, og jeg stiller op til Regionsrådet for Venstre. Jeg er 49 år og fuldblods Vesthimmerlænding. Jeg er opvokset i Aars, har boet i Løgstør og er nu bosat i Overlade. 

Jeg har tre sønner og en kæreste, der hedder Lone. Til daglig arbejder jeg som bygningskonsulent ved et forsikringsselskab, og når fritiden tillader det, nyder jeg at gå på jagt. Nogle vil også have set mig på en af mine løbeture. 

Om sommeren tager jeg en tørn som teamleder ved Nibe Festival, og de sidste 7 år har jeg været formand for Løgstøregnens Venstrevælgerforening. 

Min interesse for politik er tiltagende, og når jeg stiller op til Regionsrådet, er det for at sikre et bedre sygehusvæsen. 

Det skal ske ved at sikre, at vi i Nordjylland har patientansvarlige læger, og at alle patienter har en seng at ligge i, når de får brug for behandling på et af vores sygehuse. 

Jeg vil også kæmpe for at få ventetiderne bragt længere ned. Det kan blandt andet gøres ved at begrænse de mange udeblivelser fra behandlinger på sygehusene. 

Jeg vil kæmpe for at der kommer mere borgerinddragelse, således som den daværende beslutning at lukke lægevagten i Farsø, ikke bliver foretaget hen over hovedet på borgerne. For mig betyder det meget at der er nærhed i sundhed. Derfor ligger der en vigtig opgave i at fastholde en decentral sygehusstruktur, så vi fortsat kan nyde gavn af de store fordele, der er ved at have de mindre sygehuse i regionen. 

En stemme på mig er en stemme på et bedre og decentralt sygehusvæsen i Nordjylland. 

Henrik Brønnum Hvorvarp nr. 9 på stemmesedlen den 26. nov. 
E-mail: [email protected] 
Tlf. 30 37 84 81

Per Bisgaard 

Medlem

[email protected]

Mærkesager

Per Deichmann Bisgaard, Aalestrup

Kandidat til kommune- og regionsråd

Pens.skolelærer og folkevalgt politiker uafbrudt siden 1986.

Jeg er og har altid været interesseret og engageret i samfundsforhold.

Udgangspunktet har siden 1986 været Aalestrup og Himmerland, hvor jeg i 35 år har været byrådsmedlem, 12 år som amts- og regionspolitiker og 4 år som medlem af folketinget.

Jeg er kandidat til såvel byrådet i Vesthimmerlands Kommune som regionsrådet i Region Nordjylland. For mig er det vigtigt at der er gode sammenhænge mellem kommune og region – og større indsigt/indflydelse skaber bedre beslutninger.

Vesthimmerlands Kommune er på flere områder udfordret. Befolkningstallet har i flere år været for nedadgående, og det giver på flere måder vanskelige betingelser. En vigtig opgave fremadrettet er derfor at vende udviklingen og skabe et større skattegrundlag. Det kræver nye tiltag, som skabes gennem bl.a. investeringer, forandringer og effektiviseringer. Her er blot 3 af de mange væsentlige indsatsområder.

NÆRHED I SUNDHED: En af forudsætningerne for et godt liv for den enkelte borger og fællesskabet er, at man trives såvel fysisk som psykisk. Gør man ikke det, har man brug for hjælp – og her er det vigtigt, at hjælpen er lige om hjørnet. Det kommunale- og regionale sundhedstilbud i form af læge- og sundhedshuse (allerede opført i Aalestrup og et nyt er på vej i Farsø), et lokal sygehus med skadeklinik i Farsø og et specialiseret nyt supersygehus i Aalborg.

NÆRHED I UDDANNELSE: En opdateret folkeskole, hvor der også er plads til de mindre skoler og de mange velfungerende frie- og private skoler. En optimal kommunal og regional opbakning til Vesthimmerlands Gymnasium (VHG) og Himmerlands Erhvervs- og gymnasieuddannelser(HEG) i uddannelsesbyen Aars, som gør at udbuddet af ungdomsuddannelser er så stort som overhovedet muligt.

NÆRHED I FRITIDS- OG KULTURTILBUD: En god fritids- og kulturpolitik er på mange måder med til at skabe et ”godt liv”. Offentlig støtte og tilskud til de mange ildsjæle rundt omkring i kommunerne giver dynamik og skaber øget interesse for de etablerede kunstinstitutioner. Sundhed og kultur bør på flere områder gå hånd i hånd.