”Vesthimmerlands bredeste  kandidatliste til byrådet”

Underoverskrift

Per Bach Laursen 

Medlem

[email protected]

Mærkesager-KOmmuneforening nr. 1 

Hej, jeg hedder Per Bach Laursen. Jeg er borgmester i Vesthimmerland Kommune og stiller op til endnu en periode i spidsen for et samarbejdende Byråd. Samarbejde er for mig alfa og omega, og vi har opnået meget de sidste fire år. Den kommunale økonomi er i topform, og det har betydet stabilitet og arbejdsro i kommunens institutioner til glæde for alle i Vesthimmerland. 

Samtidig har vi været i stand til at investere på vigtige områder som renovering af vores folkeskoler, Ungemiljø Hotspot, Svømmecenter Vesthimmerland, hvor er anlægsarbejdet påbegyndes her i efteråret, udvikling af boligområder, almene boliger og områdefornyelse.

Investeringer betyder arbejdspladser og befolkningsfremgang, og bl.a. derfor glæder jeg mig til at fortsætte arbejdet med at skabe rammer, der kan styrke den positive udvikling, vi ser, med store investeringer i private virksomheder.

Jeg er en ung mand på 59 år, gift med Brith, og sammen har vi fire drenge, Mathias, Malthe, Mads og Magnus. Vi bor på Lundgaard i Overlade, hvorfra familien driver landbrug. Jeg er uddannet Agrarøkonom, har aftjent min værnepligt i Livgarden og boet i henholdsvis England, USA og Sønderjylland – foruden selvfølgelig Vesthimmerland, hvor jeg blev valgt til Byrådet første gang i 2010, og til borgmester i 2017.

Jeg er liberal af sind og opdragelse. Jeg værdsætter det frivillige initiativ og foretagsomhed. Frihed, frisind og fællesskaber har stor værdi for mig. Jeg er optaget af, at vi som mennesker har ret til at være forskellige - politisk, religiøst og seksuelt - og at vi kommer længst ved at lytte til og bruge hinanden.

Katrine Høfner 

Medlem

[email protected]

Mærkesager - VU nr. 2

Jeg er 21 år gammel og bor i Hornum, lige midt i Vesthimmerland. Til dagligt er leg ledertrainee i Coop og arbejder i SuperBrugsen Nibe.

Jeg har baggrund i Venstre Ungdom, hvor jeg har været i 4,5 år. Det er gennem Venstres Ungdom, at jeg har udviklet en stor del af min politiske interesse. Derfor er det med stor ydmyghed at jeg stiller op til kommunalvalget på VU´s mandat.

Jeg går til valg for at repræsentere de unge og liberale i kommunen.

Jeg går til valg på følgende mærkesager:

Unge: Uanset hvor i kommunen vi unge vokser op så bør vi have lige muligheder for at brillere i skolen. Skolerne skal styrkes! Der skal være lige forudsætning for eleverne, uagtet om vi kommer fra små eller store skoler i kommunen. Ydermere bør vi have fokus på at guide eleverne videre fra grundskolerne og ud i ungdoms- og erhvervsuddannelser.

Foreninger: Vores kommune har en række foreninger. Foreningerne er vigtige for kommunen, de er drivkraften i lokalsamfundene. De skal sikres nem adgang til kommunale støtte og sparring. De skal hyldes og vises frem fra kommunens side.

Bosætning: Vesthimmerland er i sandheden smørhullet i Nordjylland. Der er ikke langt til noget. Derfor bør vi bestræbe os på at være attraktiv kommune, især for unge voksne, at bo i. vi skal sikre boliger som er indbydende for dem, som ellers trækker rødderne op og flyttet til de store byer.

Inger Nielsen 

Medlem

[email protected]

Mærkesager - Aars Nr. 3

Mit navn er Inger Nielsen, jeg er 55 år gammel. Sammen med min mand Asger driver vi et kvæg landbrug, som ligger midt imellem Aars og Blære. 

Her er vores fem børn vokset op. Den yngste er nu 18 år og den ældste er 30 år gammel. Vi har i mange år været en del af det store frivillige fællesskab i og omkring foreningslivet i Blære.

Jeg har været medlem af byrådet i Vesthimmerlands kommune i snart 8 år. 

Jeg har sagt ja til at opstille igen, da jeg stadig mener, at der er brug for en decentral stemme i byrådet. En stemme der kan være med til fortsat at udvikle landdistrikterne på tværs af byskilte, til gavn for hele kommunen. Hvor ildsjæle og frivillige oplever kommunal opbakning til at styrke fritidsaktiviteter, fællesskabet og udviklingen af lokalområdet. 

Som formand for Børne-Familieudvalget er det en glæde, at være med til at skabe trivsel og læring for vores børn og unge. Jeg vil fortsat arbejde for en struktur med geografisk spredning af skoler og pasningsmuligheder for 0-6 årige. En struktur hvor forældre har mulighed for at vælge mellem kommunale og private tilbud. Mangfoldigheden er vigtig, både for at skabe en attraktiv kommune, og for at vores forældre fortsat oplever et reelt valg mellem forskellige typer tilbud.

For mig er frihed og velfærd lig med ansvar, selvstændige valg og selvhjulpenhed.

Jimmy Støttrup Jensen

Medlem

[email protected]

Mærkesager - Løgstør Nr. 4

Jeg er 41 år og arbejder til daglig som projektleder. I min fritid er jeg fodboldtræner og involveret i flere frivillige bestyrelser. Det frivillige arbejde har altid fyldt meget i mit liv og jeg har altid forsøgt at hjælpe hvor der har været behov for det, efter devisen om at man er nødt til selv at bidrage hvis man vil have noget til at ske.

Skulle jeg blive valgt så vil jeg arbejde for en samlet, stærkere og sundere kommune, så vi står bedst muligt rustet til fremtiden. 

For de kommende år vil konkurrencen blandt landets kommuner kun blive øget og der venter os en benhård kamp om nye tilflyttere, virksomheder, flere turister og for en fremtid med et økonomisk råderum som muliggør at opretholde den velfærd som vi kender og forventer. 

Det er i denne virkelig at vi som kommune skal forsøge at manøvrere og det er i min optik helt essentielt at vi bruger hver en krone bedst muligt, ligesom vi skal formå at have det lange perspektiv for øje når vi skal foretage investeringer i kommunen. 

Det ligger mig meget på sinde at vi sikrer at vi også i fremtiden vil være i stand til at tage os af de ældre og de som har behov for hjælp grundet eksempelvis sygdom. Men god velfærd koster og jeg er derfor bevidst om at det er de beslutninger som vi træffer nu, som vil være med til at afgøre om vi har råd til at finansiere fremtidens velfærd. 

Men jeg er optimistisk mht. fremtiden og jeg tror på at vi har nogle fantastiske muligheder her i kommunen som vi blot skal formå at udnytte og jeg vil med glæde bidrage til den fortsatte udvikling af vores dejlige kommune.

Kurt Friis

Medlem

[email protected]

Mærkesager - Farsø nr. 5

Mit navn er Kurt Friis Jørgensen er 65 år gift med Inger, vi har sammen 3 børn og 6 børnebørn som alle bor her i Vesthimmerland.

Jeg er udannet landmand og har været selvstændig siden 1977 i Gl Ullits, hvor sønnen har overtaget gården, jeg er dog stadig med i driften, når der er behov.
Jeg har været med i kommunalpolitik i over 20 år, og synes stadig det er spændende, derfor stiller jeg op igen.

Selvom vi har en kommune der kører stabilt både med økonomien og servicen til borgerne, er der altid noget der kan forbedres.

Jeg har som medlem af beskæftigelsesudvalget og FGU været meget optaget af at alle unge får en uddannelse, så de kan komme videre og få et godt liv.

Som medlem af økonomiudvalget er jeg også meget obs. på at vi har en god økonomi, men også at der bliver investeret i vor kommune, så den udvikler sig og bliver attraktiv for nuværende og nye borgere.

Det er for mig vigtig, at vi støtter op om de frivillige der er alle steder i kommunen, uden dem vil det blive svært at drive en landkommune som Vesthimmerland.

For at blive valgt har jeg brug for din stemme.

Så stem på Kurt Friis nr. 5 på Venstres liste

Per BIsgaard 

Medlem

[email protected]

Mærkesager - Aalestrup nr. 6

Per Deichmann Bisgaard, Aalestrup

Kandidat til kommune- og regionsråd

Pensioneret skolelærer og folkevalgt politiker uafbrudt siden 1986.

Jeg er og har altid været interesseret og engageret i samfundsforhold.

Udgangspunktet har siden 1986 været Aalestrup og Himmerland, hvor jeg i 35 år har været byrådsmedlem, 12 år som amts- og regionspolitiker og 4 år som medlem af folketinget.

Jeg er kandidat til såvel byrådet i Vesthimmerlands Kommune som regionsrådet i Region Nordjylland. For mig er det vigtigt at der er gode sammenhænge mellem kommune og region – og større indsigt/indflydelse skaber bedre beslutninger.

Vesthimmerlands Kommune er på flere områder udfordret. Befolkningstallet har i flere år været for nedadgående, og det giver på flere måder vanskelige betingelser. En vigtig opgave fremadrettet er derfor at vende udviklingen og skabe et større skattegrundlag. Det kræver nye tiltag, som skabes gennem bl.a. investeringer, forandringer og effektiviseringer. Her er blot 3 af de mange væsentlige indsatsområder.

NÆRHED I SUNDHED: En af forudsætningerne for et godt liv for den enkelte borger og fællesskabet er, at man trives såvel fysisk som psykisk. Gør man ikke det, har man brug for hjælp – og her er det vigtigt, at hjælpen er lige om hjørnet. Det kommunale- og regionale sundhedstilbud i form af læge- og sundhedshuse (allerede opført i Aalestrup og et nyt er på vej i Farsø), et lokal sygehus med skadeklinik i Farsø og et specialiseret nyt supersygehus i Aalborg.

NÆRHED I UDDANNELSE: En opdateret folkeskole, hvor der også er plads til de mindre skoler og de mange velfungerende frie- og private skoler. En optimal kommunal og regional opbakning til Vesthimmerlands Gymnasium (VHG) og Himmerlands Erhvervs- og gymnasieuddannelser(HEG) i uddannelsesbyen Aars, som gør at udbuddet af ungdomsuddannelser er så stort som overhovedet muligt.

NÆRHED I FRITIDS- OG KULTURTILBUD: En god fritids- og kulturpolitik er på mange måder med til at skabe et ”godt liv”. Offentlig støtte og tilskud til de mange ildsjæle rundt omkring i kommunerne giver dynamik og skaber øget interesse for de etablerede kunstinstitutioner. Sundhed og kultur bør på flere områder gå hånd i hånd. 

Jakob Vium Dyrman 

Medlem

[email protected]

Mærkesager - Aars nr. 7

Hvem er jeg og hvad er mine mærkesager KV21

Mit navn er Jakob Vium Dyrman jeg er 48 år, født i Farsø opvokset i Hornum og ad forskellige omveje er jeg nu bosiddende i min gamle hjemkommune med bopæl i Aars siden 2005. Her bor jeg med min kone Stine Dyrman på 46 år, min ældste datter Nicoline på 16 år og min yngste datter Julie på 14 år.

Jeg arbejder på det lokale gymnasium, hvor jeg blev ansat i 2008. De fag jeg underviser i er Historie, Samfundsfag og Naturgeografi. Fagene supplerer rigtig godt de interesser, jeg har indenfor det politiske felt. Derudover sidder jeg i et hav af bestyrelser, foreninger, repræsentantskaber og meget andet.

I september 2019 blev jeg ind suppleret i Byrådet, hvorefter jeg blev medlem af de to stående udvalg Beskæftigelsesudvalget og Kultur og Fritidsudvalget. Det er samtidig de to kerneområder, der har mit største politiske fokus. Jeg har været med til at lave en kulturpolitik i kommunen, og i skrivende stund er vi også ved at lave en fritidspolitik. Den fritidspolitik vil jeg meget gerne være med til at færdiggøre og realisere efter valget i november. På det beskæftigelsesmæssige område, står vi i sagens natur med en stor udfordring grundet de sidste par års Corona situation. Her vil jeg meget gerne bevise, at man også lokalpolitisk kan være med til at vende den udfordring, vi har i øjeblikket på området.

Mine erfaringer med lokalpolitik er således årstalsmæssigt kort, men intenst. Der har været fart på fra starten af, og jeg suger hele tiden til mig, og forsøger på bedste vis at sætte mine aftryk på den kommunalpolitiske scene.

Det ønsker jeg fortsat at gøre, og intet vil være mig mere kært, hvis jeg kan få lov til fortsat at repræsentere Venstre også i den kommende valgperiode.

For mig er Venstre hjerteblod. Det er bestemt ikke noget jeg har fået ind med modermælken, tværtimod kommer jeg ud af en familie, der har hørt til på den anden side af fløjen. Venstre er således et parti jeg har valgt til i mit voksne liv, det er det eneste parti jeg har været medlem af, og det eneste parti jeg nogensinde bliver medlem af.

I en tid hvor Venstre har haft det svært på det landspolitiske område, ønsker jeg at vise, hvordan man med hårdt arbejde og ydmyghed kan gøre det tydeligt for folk, at Venstre er POLITIK, og at vi også fremadrettet har vores eksistensberettigelse til at gøre en stor forskel lokalt, nationalt og regionalt.

benny Hansen

Medlem

[email protected]

Mærkesager - Løgstør nr. 8

Jeg hedder Benny Hansen er 56 år og bor i Løgstør, gift med Bente og sammen har vi Camilla og Christina. Distriktschef i grovvarebranchen i 37 år. 

Jeg er idérig, forandringsvillig og nyskabende foreningsmand og ildsjæl. Jeg elsker frivillig arbejde. Glæden i mit frivillige arbejde og hvad det gør for mine medmennesker og hvad det udvikler i mit nærområde er ubeskrivelig. 

Jeg vil udvikle VHK ved hjælp af mine mangeårige erfaringer i de foreninger, jeg har været en del af som jeg allerede har udviklet.

Jeg har erhvervserfaring, økonomisk viden, ordensans i mit daglige arbejde og er parat til bringe det med ind i VHK. 

Så stem på mig hvis du vil have "en" stærk kommune som vil forandre og udvikle på alle parametre især bosætning, uddannelse, kultur, idræt, erhverv, ældrepleje, børn socialpolitik, sundhed, landsbyer, teknik, miljø, turisme.

Benny Hansen tlf. 2149 9175 e-mail: [email protected] 

Lars Andreasen

Medlem

[email protected]

Mærkesager - Farsø nr. 9

Jeg er 49 år gammel og bor i Hvalpsund, den vestligste "udkant" af kommunen. Jeg er gift med Kirsten og vi har tre børn i alderen 13, 16 og 21.

Til daglig arbejder jeg på Skive kaserne, hvor jeg gør tjeneste som officer.

Ved kommunalvalget i 2017, blev jeg valgt til byrådet i Vesthimmerlands kommune for første gang.

Jeg vil gerne fortsætte det politiske arbejde til gavn for alle kommunens borgere, og stiller derfor op igen til kommunalvalget d. 16. november.

Mine politisk mærkesager er:

1. Skole og uddannelse.

Vi skal fortsætte roen omkring skolestrukturen, og udvikle skole og dagtilbud sammen med forældre, elever og personale. Jeg synes det er vigtigt at vi har en blanding af små og store institutioner spredt ud over vores store kommune. Det mener jeg skaber de bedste valgmuligheder for forældre og børn. Jeg er også overbevist om at gode decentrale skole- og institutionstilbud kan være med til at tiltrækker nye familier til kommunen.

2. Borgerinddragelse.

Vi skal skabe vores kommune sammen, politikere, forvaltning og borgere. Vi skal turde inddrage borgerne meget mere i flere projekter. Jeg vil arbejde for mere åbenhed og tilgængelighed overalt i kommunen.

3. Lokal udvikling.

Jeg vil arbejde for en styrkelse og udvikling af alle de minde lokalsamfund i kommunen. Det skaber en stærkt kommune, med levende små og store byer, og giver en god sammenhængskraft mellem land og by.

Med venlig hilsen

Lars Andresen

Byrådspolitiker, Vesthimmerlands kommune

Mobil: 20908606

Lene Mikkelsen

Medlem

[email protected]

Mærkesager - Aalestrup nr. 10

Mit navn er Lene Mikkelsen og jeg opstiller som nummer 10 på Venstres liste.

Jeg er 53 år, gift med Poul Mikkelsen og har 4 børn i alderen 18 – 29 år.

Jeg er uddannet regnskabsassistent. Herudover er jeg domsmand ved byretten i Aalborg, medlem af bestyrelsen for Aalestrup Cykelmuseum og næstformand for Venstre Aalestrup.

Som kandidat vil jeg holde øje med, hvad der sker i kommunen, og sikre, at de ting som sker, sker under forudsætninger, som vi alle kan være tilfredse med.

Jeg vil kæmpe for at de unge føler, at de er har en stemme i kommunen som kan videreformidle deres ønsker.

Jeg vil arbejde for, at give de unge en læreplads, så deres fremtid er sikret. Vi skal investere i vores unge mennesker. Her kan prisen aldrig blive for høj.

Jeg vil kæmpe for bedre infrastruktur, flere cykelstier samt udvidelse af vores smalle veje. Der skal være plads til os alle også landbruget. 

Vi skal øge mulighederne for at udnytte grøn energi og grøn teknologi. Vi skal bl.a. have flere ladestandere til vore elbiler, både de kommunale plejebiler, kommunens borgere og de turister der kommer til vores kommune.

Jeg vil sikre, at vores ældre medborgere får den hjælp, som de har behov for. Vi skal behandle alle vores medborgere med respekt.

Er der nogle derude der har spørgsmål, både store og små, så kom med dem – og jeg vil forsøge at hjælpe Jer. Træffes bedst på tlf. 2856 4194

Jakob Ræbild Nørgaard 

Medlem

[email protected]

Mærkesager - aars nr. 11

Mit navn er Jakob Ræbild Nørgaard, 52 år, gift med AnnaDorte og sammen har vi tre børn - Maren, Anders og Marie. Vi bor på Fruegaard i Vognsild, som jeg driver so fritidslandbrug med planteavl på ca. 75 ha.

Jeg er uddannet Can Ocoen agro fra Landbohøjskolen og arbejder som strategi og virksomhedskonsulent i LandboNord - Fjerritslev, hvor jeg har fast rådgivning af ca. 60 landmænd fordelt over Vendsyssel og Himmerland. derudover sidder jeg bl.a. i 10 gårdråd/gårdbestyrelser. 

Jeg har de sidste 7 år siddet i bestyrelsen for Vestrup Skole og LBO - de sidste ca. 4 år som formand.

Politisk er jeg selvfølgelig liberal - frihed og frisind er vigtige værdier - men jeg har også et socialt ståsted med tanke for dem der har hjælp behov .

Mht. til at drive politik er jeg rimelig pragmatisk - vi bor i en landkommune og skal samarbejde om at finde de bedste fælles løsninger.

Jeg vil arbejde for at skabe de bedste rammer for egnens unger i både skole og fritid, så vi kan give dem ballast og livsglæde til deres videre færd. Jeg synes skolerne har fået et fint løft de seneste år, og mener forudsætninger er til stede for, at vi kan se på de forbedre endnu flere områder.

Ligeledes vil jeg være med at til styrke byer og landsbyer i kommune så der kommer flere arbejdspladser og tilflyttere. Jeg tror på, at hvis man sammen arbejder med planer eller strategier for f.eks. landsbyerne, foreninger eller erhvervsliv får man ting til at ske, og er med til at understøtte det store frivillige arbejde der ydes. 

Som økonom er jeg selvsagt fokuseret på, at der er styr på økonomien - Vi ønsker alle en kommune der udvikler sig og er et godt sted at bo. Det kræver styring, også fordi vi fremover bør forholdes os til emner som skatteprocent, klima og miljø, serviceniveau m.m. 

Jeg vil kæmpe for at Per Bach Laursen og Venstre beholder borgmesterposten 

Derfor - og af en masse andre grunde - stiller jeg op til byrådet 

JENS Lauritzen 

Medlem

[email protected]

Mærkesager - Løgstør nr. 12

Mit navn er Jens Lauritzen

Jeg bor sammen med Karen Pedersen på Engelstrupvej 14 i Vindblæs.

Jeg har et landbrug, der er bortforpagtet til en nabo, der driver det økologisk.

Jeg har været med i politik siden 1986. Rigtig mange år, men jeg syntes stadig min erfaring og indsigt kan bruges 4 år mere i Byrådet i Vesthimmerlands Kommune.

Mine store interesser er et forbedret miljø, så vi kan se fremtiden lyst i møde.

Jeg vil arbejde for:

 • En renere Limfjord
 • Renovationsordninger der kildesorterer, så vi får bedst og billigt genbrug
 • Plads til både miljø og produktion i Vesthimmerland, så vi alle har noget at    leve af, og kan nyde det smukke landskab og den flotte fjord
 • Lanternen skal udbygges med svømmehal
 • OG selvfølgelig god service til børn, unge og ældre.

Venlig hilsen
Jens Lauritzen
Tlf 20 92 32 70

Ole Wisti Lassen 

Medlem

[email protected]

Mærkesager - Farsø nr. 13

Mit navn er Ole Kjeldal Wisti Lassen, 38 år. Jeg er gift med Alexandra, vi bor på Holmegården ved Vester Hornum med vores 3 børn.

Jeg er uddannet landmand, derefter agrarøkonom, og har arbejdet med landbrug det meste af mit liv. Sideløbende har jeg undervist en del på Nordjyllands landbrugsskole, Lundbæk.

Hvis jeg bliver valgt ind i byrådet vil jeg blandt andet fokusere på:

 • At der bliver tiltrukket flere børnefamilier.
 • En fortsat udvikling af landsbyerne.
 • At unge mennesker der har brug for det, får den vejledning og hjælp der skal til, for at få en god start på voksenlivet.

Som forældre til børn i en af de mindre skoler i vores kommune, er jeg glad for den ro der har været omkring skolestrukturen de sidste 4 år. Derfor vil jeg arbejde for en fortsat geografisk spredning af skoler og daginstitutioner i hele kommunen.

Med venlig hilsen Ole Wisti Lassen.

Thorkil Christensen 

Medlem

[email protected]

Mærkesager - Aars nr. 14

Thorkil Christensen

Kong Valdemars Vej 18, Aars

Jeg flyttede til Vesthimmerland I 1969 og har siden 1989 været udgiver og redaktør af Aars Avis. Gennem alle årene har jeg været meget engageret i det lokale foreningsliv, og ved hvad der rører sig.

Hvis jeg vælges til byrådet vil jeg naturligvis arbejde for en “hel” kommune, men samtidig gribe og udvikle de muligheder som visse områder/byer naturligt har på grund af beliggenhed, erhvervsmiljø, arbejdskraft og uddannelsessteder.

Stem på mig, hvis du vil se forslag til alternative løsninger. Vi skal have nye ideer i spil.

Ole B. Sørensen 

Medlem

[email protected]

Mærkesager - AAlestrup nr. 15

Mit navn er Ole B. Sørensen. Jeg er 53 år.

I mere end 30 år har Gedsted været mit centrum såvel arbejdsmæssigt som politisk, hvad enten det var som medlem af Europa-Parlamentet, Regionsrådet eller Byrådet. Det er her, Mie og jeg har slået rod. Fået vores fire børn. Set dem vokse op. Set dem blive døbt og konfirmeret. Vi har fået sendt de tre godt på vej. Den sidste blev student fra VHG her i sommers.

For mig er det vigtigt, at Vesthimmerland er én sammenhængende kommune.

Vores vigtigste råstof er vores børn og unge. Derfor er det så afgørende, at vi kan sende dem godt på vej med et godt rygstød fra vores folkeskoler. Det er afgørende, at vi er en attraktiv kommune, når det kommer til bosætning. Her er fjorden, friheden og fritidslivet vigtige elementer for at skabe grundlaget for en attraktiv, alsidig og aktiv bosætning.

Endelig synes jeg, at vores kommune, infrastrukturmæssigt skal hænge sammen som en kommune. Det gælder såvel den kollektive trafik, som vejene og cykelstierne. Tag f.eks. vejen mellem Aalestrup og Aars.  Det tydeligste billede på, at Vesthimmerlands kommune består ikke bare af fire gamle kommune - men dele af de gamle amter Viborg og Nordjylland, hvor man ikke tænkte infrastruktur på tværs af grænser. Det er på tide, vi få rettet op på dette.

Med Din støtte, vil jeg være Din stemme i Vesthimmerland. Vil du vide mere, kan jeg altid kontaktes på: [email protected]

Mads Kraup NIelsen 

Medlem

[email protected]

Mærkesager - Løgstør nr. 16

Jeg hedder Mads Krarup Nielsen, bor Krøldrupvej 2, Aggersund. Uddannet driftsleder fra Lyngby landbrugsskole, Roskilde. Gift med Lisbeth, har 3 børn og 11 børnebørn.

Mit arbejdsliv er brugt på at være landmand, men de sidste mange år maskinstationsdrift.

Har i 2 perioder siddet i byrådet og har gennem årene siddet i mange bestyrelser, udvalg og har nu i en del år været formand for Aggersund borgerforening.

Mærkesager:

 • Lokalsamfund, med samme mulighed for bosætning og erhverv, som i de større byer
 • Støt ideer, initiativer og ikke mindst de ildsjæle, der arbejder for at give os alle en hverdag med mange muligheder.
 • Nej til kæmpe vindmøller på land
 • Aggersborg vikingeborg skal på UNESCCO listen over verdensarv
 • En værdig ældrepolitik, med valgmuligheder for den enkle.
 • Smidig sagsbehandling og økonomisk ansvarlighed.
 • Jeg vil arbejde for en kommune i harmoni, og uden sognerådspolitik, og du skal stemme på mig, da de holdninger jeg har til hverdag, er de samme, selv om der er valg.

Jeg uddyber gerne på : 

[email protected] - 20455012  og  fb.

Birgitte Sørensen

Medlem

[email protected]

Mærkesager - Aars nr. 17

Hvem er Birgitte Sørensen?

Jeg er 42 år, bor i Aars, er gift og har to sønner. Min mand og jeg har sammen en maskinstation med 20 ansatte. Mit arbejdsområde i formaet er bogholderiet, som er min store passion. 

Alle har ret til en tryg og værdig alderdom.

Jeg vil arbejde for at sikre tryghed og frihed gennem frie valgmuligheder. Jeg sætter mennesket i centrum og har velfærd, som det politiske mål. Jeg ønsker, at give de ældre de bedste muligheder for at kunne leve det liv, de ønsker. Jeg har et motto, som hedder "Et velfærdsamfund skal måles på, hvordan vi behandler dem, som ikke kan kæmpe for sig selv". 

Fællesskab giver værdi.

Jeg tror på, at det giver menneskelig værdi at være en del af et fællesskab. Det gælder både for den unge, der er i gang med sin uddannelse, og den voksne, der står op hver morgen og går på arbejde. Det daglige møde med venner og kollegaer er et fællesskab, der er uvurderligt. Jeg vil arbejde for at alle unge, som kan, får en uddannelse, og at alle, som kan arbejde, finder deres plads på arbejdsmarkedet. Jeg anerkender selvfølgelig, at der er mennesker, der ikke kan arbejde, og dem skal vi naturligvis hjælpe og støtte. Det er en hjertesag for mig. 

Politik i øjenhøjde

For mig handler lokalpolitik om nærvær. Jeg møder mange borgere, der har gode ideer, men ikke ved, hvor de skal gå hen med dem. Derfor er det vigtigt for mig at være synlig og tale med så mange som muligt, så vi får diskuteret vores politik og værdier med hinanden. Jeg bliver altid så glad, når i ringer eller skriver til mig. I er altid velkomne til at kontakte mig på tlf. 2174 3759 og e-mail [email protected] 

Morten Mejdahl

Medlem

[email protected]

Mærkesager - løgstør nr. 18

Mit navn er Morten Mejdahl. Jeg er 47 år gammel og gift med Tina. Vi har 3 sønner i alderen 15 – 21 år.  Jeg er uddannet landmand fra landbrugsskolerne i Nr. Nissum og Hammerum og har arbejdet ved landbruget siden jeg forlod 10. klasse, hvor eneste undtagelse er tiden hvor jeg aftjente min værnepligt.

I 21 år har jeg været selvstændig landmand med malkekøer på samme gård, som jeg er opvokset på.

Ved kommunalvalget i 2009 blev jeg valgt til kommunalbestyrelsen og har dér været med siden.

Jeg stiller op til det forestående kommunalvalg fordi jeg mener, jeg fortsat har noget at byde på for Vesthimmerlands kommune.

Jeg interesserer mig meget for hvordan kommunen møder ældre og svage borgere.

Samfundets ældste skal have en stor del af æren for nutidens velfærdssamfund  - og de fortjener en værdig alderdom.

Børn og unges trivsel vil jeg prioritere højt.  Den sociale trivsel er vigtig, for at mennesket fungerer – både i skolen og på arbejdspladsen. Familien er omdrejningspunktet og derfor skal VHK sætte fokus på hjælp til familier hvor én eller flere mistrives.

Vesthimmerlands kommune kan med stor fordel opgradere den forebyggende indsats hos børn og unge, med det formål at problemer kan holdes i skak.

Jeg interesserer mig også meget for hvordan der finansieres i den offentlige sektor.

Nutidens finansiering er af stor betydning for fremtidens velfærd.

Jeg svarer gerne på spørgsmål på tlf: 2323-6260 og vil selvfølgelig uddybe mine synspunkter i den forestående valgkamp.