Venstre Aars & Omegn

5. august 2020

Kristian S. Nielsen

Formand
E-mail: [email protected]
Telefon:9866 1223/4041 6143

Bopæl: Hvorvarp


  

Søren Vestergaard Sørensen

Næstformand
E-mail: [email protected]

Telefon: 4056 1010 

Bopæl: Hornum 


søren Vestergaard sørensen

Kasserer
E-mail: [email protected]
Telefon:4056 1010

Bopæl: Hornum


Henrik Andersen

Regnskab og Medlemsansvarlig 

E-mail: [email protected]
Telefon:9862 3755/6062 8516

Bopæl: Aars

Irene bæk

Sekretær
E-mail: [email protected]
Telefon:2421 6766

Bopæl: Aars


karl lausten 

Bestyrelsemedlem 
E-mail: [email protected]
Telefon:9862 2837/4026 9588

Bopæl: Aars


Niels larsen

Bestyrelsesmedlem 

E-mail: [email protected]
Telefon:9866 6033/2140 2377

Bopæl: Blære

Henriette Quist Muldbjerg 

Bestyrelsesmedlem 

E-mail: [email protected]
Telefon:3016 4346

Bopæl: Aars

Søren Skriver Andersen

Bestyrelsesmedlem 

E-mail: [email protected]
Telefon:9866 9064/5124 1296

Bopæl: L Ajstrup

Jan Pedersen

Bestyrelsemedlem 
E-mail: [email protected]
Telefon: 4026 3067

Bopæl: Hvorvarp

Inger Nielsen

Kommunalbestyrelsen 
E-mail: [email protected]
Telefon: 9862 2713/2053 4030

Bopæl: Blære

Jakob Dyrman

Kommunalbestyrelsen
E-mail: [email protected]
Telefon: 5124 1345

Bopæl: Aars 

Per Nørgaard

Revisor
E-mail: [email protected]
Telefon:9865 8257

Bopæl: Vognsild


Mona Jensen

Revisor
E-mail: [email protected]
Telefon:2240 2858

Bopæl: Hornum