VENSTRE BYDER VELKOMMEN 

TIL VESTHIMMERLAND KOMMUNE 


Venstre byder velkommen til Vesthimmerland kommune

Venstre i Vesthimmerland ønsker også alle et rigtigt godt nytår!

Der er for få dage siden udsendt opkrævninger på kontingent for 2020. Desværre var der - i hvert fald i Aars - sket en fejl ved indlæsning den medfølgende hilsen. Derfor gengiver jeg her min del teksten:

Oven på fire fantastiske valgresultater med nye folk i byrådet, regionsrådet, Folketinget og Europa Parlamentet står Venstre i Vesthimmerland i en fantastisk position. Som medlem har du de bedste muligheder for at påvirke politikerne og politikken på alle niveauer. Venstre skal i 2020 udforme valgprogrammet og finde kandidater til kommunalvalget i 2021. Vi tager ud og lytter til alle de vælgere, der har lyst til at sige deres mening. Men det er kun medlemmerne, der bestemmer hvad, der kommer til at stå i programmet, og hvem, der kommer til at stå på stemmesedlen. Derfor er dit medlemsskab vigtigt både for dig og for Venstre. Kender du nogen, som har lyst til at være med og bidrage til udviklingen af vort samfund i retning af frihed og fællesskab, så vis dem ind på www.venstre.dk/bliv-aktiv.

Karl Lausten, kommuneforeningsformand.