VENSTRE BYDER VELKOMMEN 

TIL VESTHIMMERLAND KOMMUNE 


Venstre byder velkommen til Vesthimmerland kommuneKære medlem af Venstre i Vesthimmerland

På vegne af Venstre byrådsgruppe, vil jeg hermed sende en lille nytårshilsen. Vi er nu halvvejs i denne byrådsperiode, vi er på vej ind i et nyt årti, og inden vi ved af det, ja, - så er vi i valgkamp igen. 2019 var året hvor samtlige partier støttede op om det kommunale budget. Det er klart, at det glæder en Borgmester, men især, når det som for 2020 budgettets vedkommende, indeholder et reel løft i kernevelfærden, samtidig med, at der er plads til et historisk stort anlægsbudget. Selv om det kunne være nærliggende at sænke skatten i budgetår 2020, så har vi i V-gruppen ikke prioriteret dette. Vi ved, at regeringen i begyndelsen af 2020 påbegynder forhandlingerne om en ny udligningsreform, og jeg forventer, at vi ser en lov på området vedtaget i 2020. I Vesthimmerland er vi afhængige af, at den nye reform netto tilfører penge, - vi har Danmarks laveste skattegrundlag, vi har Danmarks næst højeste skattetryk, og de seneste 12 år har vi haft behov for både likviditetstilskud og særtilskud samt lånemuligheder, for at få budgetterne til at hænge sammen. Vi vil følge forhandlingerne tæt, og gøre opmærksom på vores situation i Vesthimmerland, således vi får en god reform.

To emner som har fyldt meget i byrådsarbejdet i det forgangne år, er det nye turist samarbejde i Himmerland, og vindmølleprojektet i Malle.

Den tidligere Venstre ledet regering besluttede i foråret 2019, at antallet af turistdestinationer skulle reduceres til 15-25 i stedet for de ca. 80 destinationer i dag. Byrådet besluttede i april, at vi skulle arbejde mod en Himmerlandsmodel. Som bekendt blev resultatet, at Vesthimmerland og Mariagerfjord går sammen om at markedsføre og udvikle turismen i de to kommuner. Et hængeparti mangler dog afklaring. Det er udmøntningen af ca. 800.000 kr. som skal målrettes en speciel indsats langs Limfjorden. Arbejdet med at finde en løsning er i gang.

Den anden sag er Vollesbak Vindmøllelaug I/S der ønskede at opstille 4 vindmøller ved Malle. Sagen har hen over efteråret været i fordebat – en proces hvor projektet blev præsenteret og naboer blev hørt om forslag til projektet, osv. Og selv om projektet var i fuld overensstemmelse med Kommuneplanen fra 2017 var samtlige 58 høringssvar og 262 underskrifter imod projektets gennemførsel. Under normale omstændigheder afholder Byrådspolitikere sig fra at kommentere på sagen i høringsprocessen. Dvs. Byrådet afventer høringssvar og læser disse, inden man giver sin egen holdning til kende. Desværre meldte de Konservative ud midt i høringsperioden, at de ikke ønskede vindmøller i Malle. Det medførte at SF og DF fulgte trop og meddelte, at de heller ikke kunne støtte projektet. Det glæder mig, at Socialdemokraterne og Vesthimmerlandslisten sammen med Venstre respekterede spillereglerne, og afventede en gennemlæsning.

I det hele taget viser sagen, at det er på sin plads at tage en drøftelse i Byrådet, om de resterende vindmølleudpegninger i Vesthimmerland skal gennemgå en revurdering. Det tager jeg initiativ til i det nye år.

På trods af fortsat befolknings tilbagegang i Vesthimmerland skal vi fortsætte med at investere i fremtiden. Det skal vi gøre som kommune i samarbejde med organisationer, virksomheder, og institutioner, men også i samarbejde med andre kommuner i Nordjylland.

Jeg vil gerne slutte denne hilsen af med at takke alle medlemmer for henvendelser gennem året, og især til Venstres byrådsgruppe for et fremragende samarbejde, og TAK for jeres overbærenhed med mig i en travl hverdag.


Venstre i Vesthimmerland ønsker også alle et rigtigt godt nytår!

Der er for få dage siden udsendt opkrævninger på kontingent for 2020. Desværre var der - i hvert fald i Aars - sket en fejl ved indlæsning den medfølgende hilsen. Derfor gengiver jeg her min del teksten:


Oven på fire fantastiske valgresultater med nye folk i byrådet, regionsrådet, Folketinget og Europa Parlamentet står Venstre i Vesthimmerland i en fantastisk position. Som medlem har du de bedste muligheder for at påvirke politikerne og politikken på alle niveauer. Venstre skal i 2020 udforme valgprogrammet og finde kandidater til kommunalvalget i 2021. Vi tager ud og lytter til alle de vælgere, der har lyst til at sige deres mening. Men det er kun medlemmerne, der bestemmer hvad, der kommer til at stå i programmet, og hvem, der kommer til at stå på stemmesedlen. Derfor er dit medlemsskab vigtigt både for dig og for Venstre. Kender du nogen, som har lyst til at være med og bidrage til udviklingen af vort samfund i retning af frihed og fællesskab, så vis dem ind på www.venstre.dk/bliv-aktiv.


Karl Lausten, kommuneforeningsformand.