Vælgerforeningen 


Venstre i Vesthimmerland er organiseret i fire vælgerforeninger, hvorfra der vælges repræsentanter til den fælles Kommuneforening.