Regionsbestyrelsens opgaver

Danmark er inddelt i 5 regioner, som hver har en Venstre-regionsbestyrelse. Bestyrelsens opgave er primært at finde kandidater til næste regionsrådsvalg, at føre valgkamp i forbindelse med regionsrådsvalget, og at opretholde kontakten mellem de valgte regionsrådsmedlemmer og Venstres medlemmer. Der holdes regionsrådsvalg hvert 4. år samtidig med kommunalvalget, næste gang i 2025.

Derudover nedsætter regionsbestyrelsen et Europaudvalg for hver storkreds (vi har kun en storkreds i Nordjylland). Europaudvalget har til opgave at finde en kandidat til næste valg til Europa Parlamentet, at føre valgkamp for kandidaten og at opretholde kontakten mellem parlamentsmedlemmet og medlemmerne efter et succesfuldt valg. Disse valg holdes hvert 5. år, næste gang i 2024.

Se regionsbestyrelsens hjemmeside:https://nordjylland.venstre.dk/


Regionsbestyrelsesformand

Ole Bjerne Sørensen

40545644

Regionsbestyrelsesnæstformand

Trine Dam Jakobsen

Regionsbestyrelseskasserer

Henrik Hanghøj

Regionsbestyrelsessekretær

Ulla Flintholm

Regionsbestyrelsesmedlem

Alice Krabbe

Regionsbestyrelsesmedlem

Anette Agerboe da Rosa

Regionsbestyrelsesmedlem

Anna Pinnerup

Regionsbestyrelsesmedlem

Anny Winther

Regionsbestyrelsesmedlem

Birgitte Josefsen

Regionsbestyrelsesmedlem

Dennis Laumann Vestergaard

Regionsbestyrelsesmedlem

Gunhild Olesen Møller

Regionsbestyrelsesmedlem

John Buhl

Regionsbestyrelsesmedlem

Lasse Bjerne Sørensen

Regionsbestyrelsesmedlem

Mads Duedahl

Regionsbestyrelsesmedlem

Martin Brag Christiansen

Regionsbestyrelsesmedlem

Ole Bjerne Sørensen

Regionsbestyrelsesmedlem

Ole Friis

Regionsbestyrelsesmedlem

Peter Therkildsen

Regionsbestyrelsesmedlem

Sigurd Andersen

Regionsbestyrelsesmedlem

Ulla Flintholm