Per Bach Laursen 

Borgmester
E-mail: [email protected]
Telefon: 2048 8742 Mit navn er Per Bach Laursen og jeg er 59 år, gift med Brith og sammen har vi fire drenge - Mathias, Malthe, Mads og Magnus. Vi bor på Lundgaard i Overlade, hvor jeg er 3. generation.

Jeg er uddannet Agrarøkonom fra Næsgård i 1989, hvorefter jeg i 1990 begyndte med at overtage halvdelen af Lundgaard og i 1998, resten.

Jeg har taget min praktiske del af uddannelsen, dels i Danmark, og dels i England og USA. Jeg har aftjent min værnepligt i Livgarden, - ikke som geværbærer, men som Tambour.

Sideløbende med udviklingen af landbrugsdriften på Lundgaard, har jeg været meget involveret i landbrugets organisationer. Først som formand for Danske Svineproducenter, senere som formand for European Pig Producers. Dansk Landbrug lod mig, i en 9 årig periode, repræsentere dem i Det Dyreetiske Råd. I gennem næsten 2 årtier, har jeg været formand for handelsselskabet 3S A/S i Fredericia.

I 2010 blev jeg valgt til Byrådet i Vesthimmerland første gang, og i indeværende Byrådsperiode har jeg haft den ære og store fornøjelse at være Borgmester.

Jeg er liberal af sind og opdragelse. Jeg værdsætter det frivillige initiativ og foretagsomhed, om det er i egen virksomhed, foreningslivet, eller som lønmodtager. Frihed, frisind og fællesskaber har stor værdi for mig. Jeg er optaget af, at vi som mennesker har ret til at være forskellige - politisk, religiøst og seksuelt. Det er værdier, som jeg værner om.

Der skal være styr på den kommunale økonomi - pengene skal passe. Og der skal være plads til både velfærdsydelser og anlægsinvesteringer. Jeg synes Byrådet i samarbejde har fundet denne balance i indeværende byrådsperiode.

Men vi kan gøre det bedre. Fx. vil jeg gerne have mere fleksible åbningstider i daginstitutionerne og SFO således, at forældre med skæve arbejdstider får en lettere hverdag med børnepasningen. På sundhedsområdet skal Vesthimmerland gøre sig klar til at overtage flere opgaver fra Regionen. Vi er allerede i gang med flere opgaver, bl.a. indgivelse af væske, herunder kemoterapi. I takt med at det nye super sygehus i Nordjylland tages i brug, skal Vesthimmerland være forberedt på at modtage flere patienter med flere og mere komplicerede sygdomme – det kræver plads og kompetencer.

Og så skal vi have flere i arbejde. Virksomhederne skriger på arbejdskraft, og vi har en forpligtigelse til at sikre, at alle der kan arbejde - om det så blot er få timer om dagen - får denne mulighed. Det kræver både noget af medarbejderen, men også af virksomhederne. Dette arbejde skal intensiveres.

Vesthimmerland har brug for at, Hærvejsmotorvejen forlænges videre fra Viborg til Aalestrup, og videre mod Sønderup. Det er vigtig for de virksomheder, der er afhængig af sikker og effektiv transport af varer. Det har også betydning for mobiliteten af arbejdskraft, og i sidste ende: øget bosætning i Vesthimmerland. Rammerne for erhvervslivet - herunder landbruget - skal være blandt de bedste i Danmark. Uden stærke virksomheder med gode og attraktive arbejdspladser, kan vi ikke udvikle vores lokalsamfund ind i fremtiden. Jeg vil styrke den kommunale erhvervsservice.

Turismen i Vesthimmerland har stort vækstpotentiale. Vi skal udnytte de ca. 80 km kystlinje i Limfjorden bedre og også indlandsturismen - fx. Vandreruten Hærvejen skal opgraderes til international standard. Vores kulturarv, hvor museerne spiller en central rolle, skal markedsføres mere og arbejdet med at få Aggersborg på UNESCO’ verdensarvsliste skal lykkes.

Folketinget har besluttet, at co2 udledningen skal reduceres med 70% i 2030. Det er høje ambitioner og hvis det skal lykkes, skal kommunerne medvirke positivt – det skal Vesthimmerland også medvirke til.

For yderligere oplysninger: [email protected] eller mobil 20488742