Borgmester Per Bach Laursen

24. februar 2020

Per Bach Laursen

Borgmester i Vesthimmerland Kommune 
E-mail: [email protected]
Telefon: 2048 8742

Bopæl: Overlade 

Per Back Laursen 

Borgmester i Vesthimmerland kommune 


Tid til sammenhold og fællesskab 

Det er med ydmyghed jeg går efter at lede Vesthimmerland kommune. Som engageret landmand har jeg siddet for bordenden i andre sammenhænge, og for mig er det som leder afgørende at lytte, før man taler. Som leder skal man ikke drage forhastede konklusioner. Jeg vil gerne træffe beslutninger, hvor også mindretal kan se sig selv være med. 

Med mig som borgmester er målet at skabe en stemning, hvor befolkningen opfatter Vesthimmerland som én hel kommune. Den proces starter i byrådet, som må gå forrest og hæve sig over sognerådspolitik. 

Jeg vil også gå til kamp for at Vesthimmerland får del i nogle af de statslige arbejdspladser, der i disse år flyttes ud fra hovedstaden. 

Som borgmester vil jeg gå forrest i at etablere et tættere samarbejde mellem de nordjyske kommuner. Sammen står vi stærkere i konkurrencen, og et sådant samarbejde ser jeg blandt andet som nøglen til at en stor event som Made in Denmark kan vende tilbage til Vesthimmerland til gavn for hele regionen. 

En stemme på mig er en stemme på et samlet Vesthimmerland i et tættere nordjysk samarbejde.Kære medlem af Venstre i Vesthimmerland

På vegne af Venstre byrådsgruppe, vil jeg hermed sende en lille nytårshilsen. Vi er nu halvvejs i denne byrådsperiode, vi er på vej ind i et nyt årti, og inden vi ved af det, ja, - så er vi i valgkamp igen. 2019 var året hvor samtlige partier støttede op om det kommunale budget. Det er klart, at det glæder en Borgmester, men især, når det som for 2020 budgettets vedkommende, indeholder et reel løft i kernevelfærden, samtidig med, at der er plads til et historisk stort anlægsbudget. Selv om det kunne være nærliggende at sænke skatten i budgetår 2020, så har vi i V-gruppen ikke prioriteret dette. Vi ved, at regeringen i begyndelsen af 2020 påbegynder forhandlingerne om en ny udligningsreform, og jeg forventer, at vi ser en lov på området vedtaget i 2020. I Vesthimmerland er vi afhængige af, at den nye reform netto tilfører penge, - vi har Danmarks laveste skattegrundlag, vi har Danmarks næst højeste skattetryk, og de seneste 12 år har vi haft behov for både likviditetstilskud og særtilskud samt lånemuligheder, for at få budgetterne til at hænge sammen. Vi vil følge forhandlingerne tæt, og gøre opmærksom på vores situation i Vesthimmerland, således vi får en god reform.

To emner som har fyldt meget i byrådsarbejdet i det forgangne år, er det nye turist samarbejde i Himmerland, og vindmølleprojektet i Malle.

Den tidligere Venstre ledet regering besluttede i foråret 2019, at antallet af turistdestinationer skulle reduceres til 15-25 i stedet for de ca. 80 destinationer i dag. Byrådet besluttede i april, at vi skulle arbejde mod en Himmerlandsmodel. Som bekendt blev resultatet, at Vesthimmerland og Mariagerfjord går sammen om at markedsføre og udvikle turismen i de to kommuner. Et hængeparti mangler dog afklaring. Det er udmøntningen af ca. 800.000 kr. som skal målrettes en speciel indsats langs Limfjorden. Arbejdet med at finde en løsning er i gang.

Den anden sag er Vollesbak Vindmøllelaug I/S der ønskede at opstille 4 vindmøller ved Malle. Sagen har hen over efteråret været i fordebat – en proces hvor projektet blev præsenteret og naboer blev hørt om forslag til projektet, osv. Og selv om projektet var i fuld overensstemmelse med Kommuneplanen fra 2017 var samtlige 58 høringssvar og 262 underskrifter imod projektets gennemførsel. Under normale omstændigheder afholder Byrådspolitikere sig fra at kommentere på sagen i høringsprocessen. Dvs. Byrådet afventer høringssvar og læser disse, inden man giver sin egen holdning til kende. Desværre meldte de Konservative ud midt i høringsperioden, at de ikke ønskede vindmøller i Malle. Det medførte at SF og DF fulgte trop og meddelte, at de heller ikke kunne støtte projektet. Det glæder mig, at Socialdemokraterne og Vesthimmerlandslisten sammen med Venstre respekterede spillereglerne, og afventede en gennemlæsning.

I det hele taget viser sagen, at det er på sin plads at tage en drøftelse i Byrådet, om de resterende vindmølleudpegninger i Vesthimmerland skal gennemgå en revurdering. Det tager jeg initiativ til i det nye år.

På trods af fortsat befolknings tilbagegang i Vesthimmerland skal vi fortsætte med at investere i fremtiden. Det skal vi gøre som kommune i samarbejde med organisationer, virksomheder, og institutioner, men også i samarbejde med andre kommuner i Nordjylland.

Jeg vil gerne slutte denne hilsen af med at takke alle medlemmer for henvendelser gennem året, og især til Venstres byrådsgruppe for et fremragende samarbejde, og TAK for jeres overbærenhed med mig i en travl hverdag.