Borgmester Per Bach Laursen

24. januar 2021

Per Bach Laursen

Borgmester i Vesthimmerland Kommune 
E-mail: [email protected]
Telefon: 2048 8742

Bopæl: Overlade 

KÆRE MEDLEM AF VENSTRE VESTHIMMERLAND

LUNDGAARD DEN 1. JANUAR 2021

Vi har lagt det herrens år 2020 bag os, -  et år, der allerede er gået over i historien som den største trussel mod menneskeheden siden anden verdenskrig - ikke blot for os Vesthimmerlændinge, men for hele verdens befolkning. Nye måder at omgåes hinanden på, forsamlingsbegrænsninger, håndsprit, albue i stedet for håndtryk, samfundssind...., ja, meget har vi skulle vænne os til, og det har vi gjort særdeles godt i Vesthimmerland. Vi har stået sammen om opgaven og vi er lykkedes med holde smitten på et lavt niveau. Men vi har desværre også mistet gode Vesthimmerlændinge med COVID-19 smitte. Det påvirker os alle når en person gå bort, også selv om vi ikke kender vedkommende, og COVID-19 har forstærket denne følelse - det påvirker under alle omstændigheder mig og jeg sender en kærlig tanke til de efterladte. 

Som under enhver krise, så er der også under Corona krisen taget nye teknologier i anvendelse. Møder virtuelt er blevet hverdag og forskningen har leveret en vaccine på historisk rekord tid - en ny teknologi, som sikkert kan blive til stor gavn i fremtiden. CO2 udledningen er reduceret i perioden pga. mindre fly og bil trafik. Mon ikke, at vi ved vaccinens hjælp ville kunne vende tilbage til nogenlunde forholdene før COVID-19 - det skal være mit beskedne ønske for 2021. 

Der var meget vi ikke havde mulighed for i 2020:

Vi fik ikke sagt ordentlig tillykke til Hendes Majestæt med de 80 år.

Vi fik ikke fejret 100 året for Vesthimmerlands Museum som planlagt.

Vi fik ikke markeret 100 året for genforeningen med Sønderjylland. 

Vi fik ikke fejret 150 året for Aars by som planlagt.

Heldigvis vil flere af ovennævnte begivenheder i stedet blive afholdt i 2021. 

2021 er også et valgår. Kommunalvalget til afholdelse den 16. november. Venstre er klar til at forsvare Venstre værdier og jeg vil her gerne slå fast, at jeg går til valg på en styrket Venstre Byrådsgruppe. Vi har gode muligheder for en periode mere med ledelsen af Byrådet. Et bredt samarbejde med plads til forskellighed, men uden at forlade de gode værdier som Venstre bygger på.

TAK for 2020 og på gensyn i 2021. 

Godt Nytår

Per Bach Laursen

Per Back Laursen 

Borgmester i Vesthimmerland kommune