Per Bisgaard 

  • Medlem af Regional Udvikling, Digitalisering og Innovation (næstformand),Sundhedsudvalg
  • E-mail: [email protected]
  • Telefon: 9864 2000/ 4019 1211  


NEJ – ikke et brugbart alternativ.

Den i forvejen meget reducerede lægevagt i Farsø lukker nu fuldstændig ved udgangen af februar måned og borgerne i Vesthimmerlands Kommune må fremover køre til sygehusene i Aalborg og Hobro, hvor de nærmeste lægevagter er placeret. En ny aftale med PLO (praktiserende lægers organisation) betyder at der fremover kun vil være lægevagter placeret på regionens største sygehuse med akutmodtagelser (Hjørring, Thisted og Aalborg) og på sygehusene i Hobro og Frederikshavn. Den nugældende aftale blev indgået i 2007 og siden har forholdene ændret sig markant. Dengang var der 380 praktiserende læger i den nordjyske region, og det antal er siden skrumpet ind til 300, hvilket har givet en større vagtbelastning for de færre læger.

Punktet om den nye PLO-aftale var sat på dagsordenen som et lukket pkt., hvilket er ganske normalt, når et punkt indeholder oplysninger, som fx forhandlinger mellem to parter om kontraktlige forhold. Det var muligt at dele punktet i to – et åbent og et lukket – således at man på det åbne pkt. kunne tale mere generelt om vagtlægeordningen og dens placering i det nordjyske sundhedslandskab – men den løsning ønskede man ikke at anvende.  

Som folkevalgte i Vesthimmerland argumenterede vi for fortsat bevarelse af den ”beskedne lægevagt” i Farsø, med den argumentation, at afstanden for borgerne i kommunen fremover ville blive meget længere, når nu nærmeste lægevagt for mange borgere vil være 50 km borte. Dertil kommer at vi i Vesthimmerlands Kommune har de længste responstider i Nordjylland på akutberedskabet.

 Alle i regionsrådet havde forståelse og sympati for bevarelsen af lægevagten i Farsø, men ingen ville påtage sig det ansvar, som det vil være, at finde praktiserende læger til at dække vagterne og dermed også en ekstra økonomi til at betale for deres arbejde.

Som et plaster på såret så blev det dog besluttet, at man vil arbejde for at finde kompenserende tiltag, hvilket fx kan betyde, at skadestuen i Farsø igen bliver åben i aften- og weekendtimerne. Et sådant tiltag vil give tryghed og god betjening til lokalbefolkningen. Et enigt akutudvalg har besluttet at se på åbningen af skadestuen i Farsø til det kommende budget 21, men det er netop her, vi kan og skal sætte ind snarest muligt. For at mindske de negative konsekvenser for befolkningen, som nedlæggelsen af lægevagten så åbenlyst medfører, er det vores holdning, at det kun kan gå for langsomt med at få sat skub i processen om at genåbne skadestuen i Farsø. Det vil være en fornuftig og bæredygtig løsning for såvel borgerne i Vesthimmerland som for Farsø Sygehus, hvor der i forvejen er eksperter i ortopædkirurgi, som er den slags læger, der altid bemander skadestuer.

Vi er tilhængere af en åben og konstruktiv proces, som kan føre os frem til løsninger, der igen giver bedre forhold for borgerne i Vesthimmerland, når de har brug for hjælp uden for de praktiserende lægers åbningstid.