Løgstøregnens Venstrevælgerforening

5. august 2020

Henrik Brønnum Hvorvarp

Formand
E-mail: [email protected]
Telefon: 3037 8481

Bopæl: Overlade

Lone C. Buus 

Næstformand
E-mail: [email protected]
Telefon: 2939 6218

Bopæl: Trend

Jesper Holm Jespersen

Kasserer
E-mail: [email protected]
Telefon: 3040 7349

Bopæl: Raunstrup

Jens Kristian Binderup

Sekretær
E-mail: [email protected]
Telefon: 2631 1883

Bopæl: Løgstør

Albert Veggerby Andersen

Bestyrelsesmedlem 
E-mail: [email protected]
Telefon: 2461 4641

Bopæl: Løgstør

Per Borregaard

Bestyrelsesmedlem 
E-mail: [email protected]
Telefon: 4040 1687

Bopæl: Løgstør

Mads Krarup

Bestyrelsemedlem
E-mail: [email protected]
Telefon: 2045 5012

Bopæl: Aggersund

Allan Kristensen 

Bestyrelsesmedlem 
E-mail: [email protected]
Telefon: 6122 7436

Bopæl: Løgstør

Søren Tranholm

Bestyrelsesmedlem 
E-mail: [email protected]
Telefon: 9867 1208

Bopæl: Løgstør

Jimmy Støttrup Jensen

Bestyrelsemedlem 
E-mail: [email protected]
Telefon: 4243 8862

Bopæl: 

Per Bach Laursen

Borgmester
E-mail: [email protected]
Telefon: 2048 8742

Bopæl: Overlade

Jens S. Lauritzen

Kommunalbestyrelsen
E-mail: [email protected]
Telefon: 2092 3270

Bopæl: Løgstør

Morten Mejdahl

Kommunalbestyrelsen
E-mail: [email protected]
Telefon: 2323 6260

Bopæl: Oudrup