Marie Bjerre 

Folketingsmedlem
E-mail: [email protected]

Marie Bjerre Holst blev valgt til folketinget den 5. juni 2019 med hele 8.627 personlige stemmer
Tilmeld dig på min hjemmeside eller ved at skrive til 

E-mail: [email protected]


Marie Bjerre Hjemmeside

Marie Bjerre FacebookMarie Bjerre

Venstres folketingskandidat i Himmerlandskredsen. V-Kvinde med energi, erfaring og engagement.

For et friere, rigere og mere trygt danmark 


  • Trafikale udfordringer dæmper udvikling og vækst. derfor skal vi have den 3. Limfjordsforbindelse. 
  • Vi lever af viden, teknologi og moderne produktion. derfor vil vi investere milliarder i uddannelse. 
  • Støt mit valg til Folketinget ved at melde dig ind i Venstre på venstre.dk/blivmedlem 


Et endnu bedre Danmark 

Flere i job

En god start på livet for vores børn 
Et bedre sundhedsvæsen 
Stram udlændingepolitik 

Venstre arbejder hver dag for at skabe et endnu bedre Danmark. V løfter velfærden, skaber grundlag for nye arbejdspladser og sikrer en stram udlændinge- og asylpolitik. samtidig sænker vi skatter og afgifter, så det bedre kan betale sig at arbejde. 

der er skabt 91.000 private arbejdspladser, siden Venstre overtog regeringsansvaret, og antallet af lønmodtagere er det højeste i otte år. Samtidig er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med over 10.000 på ét år, siden vi vedtog kontanthjælpsloftet. Det er positivt for Danmark og giver flere penge til velfærd. 

Mange danske forældre arbejder uden for almindelig arbejdstid. Vi vil give børnefamilierne en hjælpende hånd med mere fleksibel pasningstilbud. Samtidig styrker vi indsatsen for en bedre faglighed i skolerne, så vi får løftet de svageste elever. 

Et stærkt sundhedsvæsen er en grundpille i vores velfærdssamfund. Siden folketingsvalget er sundhedsvæsenet blevet tilført 3,8 mia. kr., vi har genindført behandlingsgarantien på 30 dage, styrket kræftbehandlingen med 2.2 mia. kr og forbedret behandlingen og plejen af demensramte. Vi vil fortsætte med at sikre et godt sundhedsvæsen. 

Vi skal hjælpe mennesker på flugt, men skal også kunne følge med. Derfor har vi strammet udlændingepolitikken markant, indført en ny, lav integrationsydelse, og v stiller højere krav til f.eks. selvforsørgelse og danskkundskaber. Og det virker: Asyltallet er på sit laveste i mange år. 


NYTÅRSHILSEN MARIE BJERRE 

2020 har på mange måder været et anderledes år. Det har for os alle været hårdt med nedlukninger og restriktioner på grund af corona, og desværre har regeringens håndtering betydet aflivning af hele minkerhvervet, som har stor lokal betydning for os. Mon ikke vi alle nu længdes efter et nyt år, lysere tider, og at corona vaccineres bort.

Som jeres repræsentant har jeg været glad for at kunne løfte lokale sager for erhvervsdrivende og de mange urimeligheder i nedlukningerne og restriktionerne. Derudover har året budt på nye og spændende udfordringer for mig med et hovedordførerskab i form af socialordfører.

Desværre har året også været et særdeles hårdt år for vores parti. Jeg er ked af udviklingen de seneste dage med endnu et formandsopgør, og det ved jeg mange af jer også er. Desværre må jeg også konstatere, at situationen mellem vores formand og næstformand har været uholdbar længe. Der er brug for, at vi står sammen som parti og om vores formand. Venstre har så meget god politik og solidt grundlag for at være et borgerligt, liberalt statsministerparti. Lad os stå mere sammen i det nye år, sætte egeninteresser til side og fokusere på god borgerlig, liberal politik. Det er mit nytårsønske.

Rigtig godt nytår til jer alle.

Bedste hilsner

Marie Bjerre