Marie Bjerre 

Folketingsmedlem
E-mail: [email protected]

Marie Bjerre Holst blev valgt til folketinget den 5. juni 2019 med hele 8.627 personlige stemmer

Marie blev genvalgt 1. november 2022 med 9.744 personlige stemmer

Marie Bjerre har været digitaliserings- og ligestillingsminister siden 15. december 2022. Se https://digmin.dk/ministeren

Skriv til 


E-mail: [email protected]

E-mail: [email protected]

Marie Bjerre Hjemmeside

Marie Bjerre FacebookMarie Bjerre

Venstres folketingskandidat i Himmerlandskredsen. V-Kvinde med energi, erfaring og engagement.

For et friere, rigere og mere trygt danmark 


  • Trafikale udfordringer dæmper udvikling og vækst. derfor skal vi have den 3. Limfjordsforbindelse. 
  • Vi lever af viden, teknologi og moderne produktion. derfor vil vi investere milliarder i uddannelse. 
  • Støt mit valg til Folketinget ved at melde dig ind i Venstre på venstre.dk/blivmedlem 


Et endnu bedre Danmark 

Flere i job

En god start på livet for vores børn 
Et bedre sundhedsvæsen 
Stram udlændingepolitik 

Venstre arbejder hver dag for at skabe et endnu bedre Danmark. V løfter velfærden, skaber grundlag for nye arbejdspladser og sikrer en stram udlændinge- og asylpolitik. samtidig sænker vi skatter og afgifter, så det bedre kan betale sig at arbejde. 

der er skabt 91.000 private arbejdspladser, siden Venstre overtog regeringsansvaret, og antallet af lønmodtagere er det højeste i otte år. Samtidig er antallet af kontanthjælpsmodtagere faldet med over 10.000 på ét år, siden vi vedtog kontanthjælpsloftet. Det er positivt for Danmark og giver flere penge til velfærd. 

Mange danske forældre arbejder uden for almindelig arbejdstid. Vi vil give børnefamilierne en hjælpende hånd med mere fleksibel pasningstilbud. Samtidig styrker vi indsatsen for en bedre faglighed i skolerne, så vi får løftet de svageste elever. 

Et stærkt sundhedsvæsen er en grundpille i vores velfærdssamfund. Siden folketingsvalget er sundhedsvæsenet blevet tilført 3,8 mia. kr., vi har genindført behandlingsgarantien på 30 dage, styrket kræftbehandlingen med 2.2 mia. kr og forbedret behandlingen og plejen af demensramte. Vi vil fortsætte med at sikre et godt sundhedsvæsen. 

Vi skal hjælpe mennesker på flugt, men skal også kunne følge med. Derfor har vi strammet udlændingepolitikken markant, indført en ny, lav integrationsydelse, og v stiller højere krav til f.eks. selvforsørgelse og danskkundskaber. Og det virker: Asyltallet er på sit laveste i mange år.