Kandidat Regionsrådvalg 

Venstres liste nummer 34

E-mail: [email protected]
Telefon: 2142 3433

Bopæl: Gattenvej 84, Gatten

            9640 Farsø


Vi skal have tilliden tilbage - troen på det nytter at arbejde i sundhedsvæsnet, at vi som medarbejder og brugere af systemet bliver hørt. At vi ikke er bange for at blive svækket, få brug for hjælp eller blive gammel. Det er dialogen som gør det muligt at træffe "sunde beslutninger" på baggrund af viden om behovene og organisationens ressourcer. Og så skal det give mening. 

PERSONLIG PROFIL: 

Jeg er 53 år og bor udenfor Gatten sammen med Michael Laden og mine to yngste piger Amanda (18 år) og Freja (17 år). Jeg er uddannet sygeplejerske og har arbejdet med intensiv-, hjemmesygepleje og socialpsykiatri. Derudover har jeg været leder og coach. Den kinesiske opfattelse af krop og sind har min interesse, hvorfor jeg også er akupunktør og zoneterapeut.

Mit syn på verden er forankret i værdier. 

 -Jeg tror på fællesskabers styrke men er opmærksom på, at de ikke skal være bygget op omkring fælles fjendebilleder af andre samfundsgrupper eller partier, det som er anderledes fra os selv. Vi skal vægte det store fællesskab, være nysgerrige på hinandens holdninger og finde løsninger, som er langt stærkere, end hvad vi som enkelt menneske eller parti kan præstere.

Jeg tror på det enkelte menneske har et ønske om at være den bedste udgave af sig selv. Det kræver, at vi føler os betydelige i fællesskabet, set og hørt, og at vi kan gøre en forskel. For nogen betyder det fysisk, psykisk eller social støtte. For andre betyder det fravær af janteloven, når man tager en risiko for at starte noget selvstændigt op. Alle er vi vigtige brikker for at få et samfund til at fungere med det velfærd, vi ønsker.

Når jeg går ind i regionspolitik er det fordi jeg har et stærkt ønske om at få nogle velfungerende hospitaler, institutioner, lægepraksisser/sundhedshuse og en velfungerende syge- og hjemmepleje.

Jeg føler jeg har nogle gode forudsætninger for at bidrage til nytænkning og beslutninger. Jeg har været pårørende til begge mine forældre i systemerne gennem deres sidste tid. Jeg har arbejdet på sygehus som menig sygeplejerske og sidst som kvalitetskoordinator i region Midt. Der er langt fra den politiske anskuelse af hvordan man får kvalitet og sammenhæng på et sygehus til den virkelige verden. Den øgede kontrol og dokumentation der har fundet sted gennem det sidste år ti, har flyttet ressourcer fra den syge og de pårørende. En kontakt som sikrer vi følger de forventninger patient og pårørende har.

Tiden er kommet til, at tillid ikke kun er et ord 

- vi sender personale på efteruddannelse for at finde frem til. Hvis vi som Politikere, repræsentanter af borgere vil have medarbejdere der udviser tillid og lytter til patient og pårørende, ja så er det indlysende at vi er nød til at vise tillid til og lytte til de mennesker som arbejder i sundhedsvæsnet.

De skal ikke mødes med øget kontrol og detailstyring. Solide planter vokser fra roden og op, og er vækstbetingelserne i top, smider de frø og væksten øges. På samme måde er vi nød til at kigge på, om rammerne fremmer den gode patientpleje vi ønsker. Det betyder ikke, at vi ikke skal stille krav. Men det betyder at de krav vi sætter, skal kunne indfries på et realistisk grundlag. Og det mener jeg ikke det er i dag.

Derfor er det vigtigt for mig som politiker at være i dialog med, dels patienter/brugere, pårørende, forskellige medarbejdergrupper, ledere og topledere for at få så bred en vinkel at træffe beslutninger om politiske rammer for vores sundhedsvæsen. 

Jeg tror ikke på, at der på sigt hentes penge ved nedskæringer.

 - Som leder har jeg selv hentet en del økonomi ved at være i dialog med medarbejderne og finde løsninger. Ikke med økonomien som fokus men med kvaliteten/patienten/arbejdsmiljøet som fokus. Alle medarbejder valgte deres fag fordi de ønskede at gøre en forskel, så med fælles hjælp ved jeg vi kan vende skuden. Vi som politikere skal sikre rammerne er mulige at indfri kravene under, og være i tæt dialog så vi sikre de er tidssvarende. Lederne skal sikre kompetencerne er til stede, og at de er i brug. Medarbejdere skal sikre patienterne/brugernes ressourcer bliver understøttet på bedste vis.

Jeg tror, vi har brug for en politisk kovending. Hvis vælgere skal have tillid til os, er vi nødt til at have tillid til hinandens hensigter, og til borgernes erfaringer og gode ideer. Uanset parti har vi alle et fælles ansvar for, hvordan beslutningerne træffes, og dermed også et medansvar for, de konsekvenser givne beslutninger vil få. Når jeg ser på grundlaget for et politisk styre, er vi alle der med samme mål for øje nemlig at skabe en stærk region med masser af vækst.

En vækst som danner økonomisk mulighed for at give børn en god start på livet, et godt skoletilbud og alsidige uddannelsestilbud. En vækst som gør det økonomisk muligt at give, ældre eller handicappede med brug for støtte til livet eller en værdig afslutning, et tilbud af nærværende professionelle.

Uden iværksættere og virksomheder med arbejdspladser, ingen vækst. En bevidsthed om vi er en del af et større fællesskab med gensidig afhængighed. Derfor er også en nøje planlagt og prioriteret infrastruktur vigtig.

Vi bor i en fantastisk landsdel.

 -Jeg er lykkelig over, at der er forskel på by og land. Gatten ville eksempelvis ikke være Gatten, et lille fællesskab med få huse med en fantastisk natur, hvis Alfa musikhus eller et museum var blevet plantet her. Vil vi have lidt mere puls, kan vi tage til en af de større byer med de muligheder der er der. På samme måde er jeg både stolt af og glad for, at vi lever i Udkants Danmark, hvor pulsen er nede, og luften er frisk.