Venstres liste 17

E-mail: [email protected] 
Telefon: 2142 3433

Bopæl: Gattenvej 84, Gatten

            9640 Farsø 


Personlig profil: 

Jeg er 53 år og bor udenfor Gatten sammen med Michael Laden og mine to yngste piger Amanda (18 år) og Freja (17 år). Jeg er uddannet sygeplejerske og har arbejdet med intensiv-, hjemmesygepleje og socialpsykiatri. Derudover er jeg udannet leder og coach og har arbejdet som begge. den kinesiske opfattelse af krop og sind har min interesse, hvorfor jeg også er akupunktør og zoneterapeut. 

Mit syn på verden er forankret i værdier:

Jeg tror på fællesskabernes styrke, men er opmærksom på, at de ikke skal være bygget op omkring fælles fjendebilleder af andre samfundsgrupper eller partier, det som er anderledes fra os selv. Vi skal vægte det store fællesskab, være nysgerrige på hinandens holdninger og finde løsninger, som er langt stærkere, end hvad vi som enkelt menneske eller parti kan præstere.

Jeg tror på det enkelte menneske, har et ønske om at være den bedste udgave af sig selv. 

 - Det kræver, at vi føler os betydelige i fællesskabet, set og hørt, og at vi kan gøre en forskel. For nogen betyder det fysisk. psykisk eller social støtte. For andre betyder det fravær af janteloven, når man tager en risiko for at starte noget selvstændigt op. Alle er vi vigtige brikker for at få et samfund med det velfærd, vi ønsker. 

Jeg tror, vi har brug for en politisk kovending. Hvis vælgerne skal have tillid til os, er vi nødt til at have tillid til hinandens hensigter og til borgernes erfaringer og gode ideer. Uanset parti har vi alle fælles ansvar for, hvordan beslutningerne træffes, og dermed også et medansvar for de konsekvenser givne beslutninger vil få. Når jeg ser på grundlaget for et politisk styre, er vi alle der med samme mål for øje nemlig at skabe at stærkt Vesthimmerland med masser af vækst. 

En vækst som danner økonomiske muligheder for at give børn en god start på livet 

 - et godt skoletilbud og alsidige uddannelsestilbud. En vækst som gør det økonomiske muligt at give, ældre eller handicappede med brug for støtte til livet eller en værdig afslutning, et tilbud af nærværende professionelle. 

Uden iværksætter og virksomheder med arbejdspladser, ingen vækst. 

 - En bevidsthed om vi er en del af et større fællesskab med gensidig afhængighed. Derfor er også en nøje planlagt og prioriteret infrastruktur vigtig. 

Vi har en fantastisk egn. Jeg er lykkelig over, at der er forskel på by og land. Gatten ville eksempelvis ikke være Gatten, et lille fællesskab med få huse med en fantastisk natur, hvis Alfa musikhus eller et museum var blevet plantet her. Vil vi have lidt mere puls, kan vi tage til en af de fire oplandsbyer med de muligheder, der er der. På samme måde er jeg både stolt af og glad for at vi leder i Udkants Danmark, hvor pulsen er ende, og luften er frisk.