VENSTRES LISTE 16

E-mail: [email protected]

Telefon: 2368 9916

Bopæl: Hvedemarken 52

            9670 Løgstør


Personlig profil: 

Jeg er født og opvokset i Løgstør og flyttede senere til Farsø, hvor jeg er konfirmeret. Som helt unge flyttede vi til København, hvor jeg har taget min uddannelse i økonomi, indkøb og markedsføring på Copenhagen Business School, derudover har jeg læst enkeltfag i tysk og engelsk. Jeg har arbejdet som indkøber i Imerco´s hovedsæde og i internationale handelsvirksomheder. 

I dag arbejder jeg som salgskonsulent hos Spanvall, der sælger produkter til landbrug, grovvarer og stutterier samt en del andre virksomheder. For godt 10 år siden valgte vi at flytte tilbage til Jylland efter mange år i København. Desværre mistede jeg min mand for 3 år siden.


Politiske mærkesager: 


Større fokus på Kerneopgaverne og serviceydelserne

Børnepasning der skal være pasningsmuligheder i hele kommunen, så familierne ikke skal bruge lang transporttid for at aflevere og hente deres børn oveni en i forvejen travl hverdag. 

Gode skoler med et højt fagligt niveau, der giver børnene gode faglige og sociale kompetencer til deres videre færd i livet. 

Ungdomsuddannelser vi skal arbejde for, at alle unge hurtigt kommer i gang med en uddannelse, som de brænder for, og som matcher den enkeltes faglige niveau og færdigheder. 

Beskæftigelse der skal gøres aktiv indsats for at få flere i varig beskæftigelse

Til trods for at der har været opgangstider en lang periode, er der stadig for mange i den arbejdsduelige alder på passiv forsørgelse. De skal hjælpes til at få et arbejde, så de kan bidrage til fællesskabet, det vil være til gavn for den enkelte og for samfundet. 

Ældre, syge og handicappede vi skal sørge for, at vore svage medborgere har en tryg og værdig hverdag, hvor de hver især får den hjælp og støtte de har behov for. Hjælp og pleje skal i langt højere grad vurderes ud fra den enkeltes behov, der skal større fleksibilitet på området så hjælpen kan justeres efter det aktuelle behov. 

For at løse de opgaver tilfredsstillende er det vigtigt, at kommunen har en stabil økonomi

Så vi er rustet til at løse fremtidens udfordringer, og ikke skal lave panikbesparelser, når konjukturerne måske ændre sig, det er vigtigt, at borgerne har en tryg dagligdag, det sætter vi alle pris på. 

Der er mange nye spændende projekter som vil gavne kommunen, men vi skal sikre at pengene er til det, og det kan vi ved at føre en ansvarlig politik, som jeg gerne vil bidrage med. 

Udvikling og nytænkning 

Vi skal være åben overfor nye ideer og nye måder at løse opgaverne på, det kan ofte rumme store besparelser og frigive både økonomiske og menneskelige ressourcer, som vi kan anvende på andre områder som giver større velfærd og tilfredshed for borgerne og de ansatte. Det har jeg set mange eksempler på i mine mange år i erhvervslivet.  

Det er vigtigt, at kommunen har en innovativ erhverspoltik, så alle de gode virksomheder vi har kan udvikle sig, og vi kan tiltrække nye virksomheder. 

Vi skal blive meget bedre til at markedsføre kommunen, med alle de muligheder vi kan tilbyde, så det bliver attraktivt for nye borgere at flytte hertil og bosætte sig. 

Det er vigtigt, at vi også i fremtiden har lægedækning i hele kommunen 

Det er nye tider, og de yngre læger ønsker, at arbejde i fællesskaber, hvor de kan sparre med andre, samtidig vil der også være økonomiske fordele ved at deles om udgifterne. Et nyt Sundheds Hus i Farsø er første tiltag, men der vil blive brug for hele tiden at følge situationen, så vi kan være på forkant med udviklingen.