Venstres liste 14

E-mail: [email protected]
Telefon: 5124 1345

Bopæl: Banegårdsvej 11

            9600 Aars


Personlig profil: 

Mit navn er Jakob Dyrman, jeg er 44 år, og i det daglige arbejder jeg som underviser på Vesthimmerlandsgymnasium og HF i Aars. Jeg kommer oprindeligt fra Hornum, men efter endt uddannelse og bosættelse i Aalborg gennem flere år, flyttede jeg til Aars sammen med min kone Stine Dyrman, der arbejder som konsultationssygeplejerske på lægehuset Kirkeplads i Aars. Sammen har vi to børn, Nicoline Dyrman på 12 år og Julie Dyrman på 10 år.

Min interesse for politik og nærmiljøet rækker langt tilbage i tid

- Hvorfor jeg blev uddannet Cand. Mag i blandt andet Samf./politik. Min deltagelse i det politiske univers på et lokalt plan har hidtil koncentreret sig om at tage aktiv del i foreningsarbejde indenfor det sportslige område og forælderarbejder i skoleregi. Derudover kan min deltagelse også knyttes til at uddanne unge mennesker i alderen 16-20 år i at forstå demokratiets mange muligheder og ikke mindst at tage aktiv del i demokratiet, om det så er på et globalt, nationalt eller et lokalt plan.

Jeg stiller op til det kommende byrådsvalg af flere årsager

-For det første mener jeg, at aldersspredningen i byrådet godt må fordeles lidt bedre, og derfor mener jeg, at blandt andet min egen generation må træde til, og tage det ansvar det er at arbejde demokratisk for en sund og stærk kommune i Vesthimmerland. Derudover mener jeg naturligvis også, at jeg har masser af ting at byde ind med som eksempelvis viden og engagement. Jeg er vandt til at tage fat og ikke mindst arbejde stenhårdt, og heldigvis har jeg en rigtig god familie bag mig, der bakker mit engagement op 100%.

Hvis jeg bliver valgt ind byrådet 

-Vil nogle af mine indsatsområder være fokuseret omkring at kommunen fortsat arbejder på at få en sund og stærk økonomi. Det gør vi blandt andet ved at satse på at skabe en kommune med en god infrastruktur, gode skoler, jobmuligheder og uddannelsesmuligheder. Vesthimmerland skal være et godt sted at være som pensionist, ligesom vi har et stort potentiale for at tiltrække endnu flere turister i fremtiden.