Venstres liste 3

E-mail: [email protected]
Telefon: 9868 3270 / 2092 3270

Bopæl: Engelstrupvej 41

            9670 LøgstørPersonlig Profil: 

Jeg hedder Jens Lauritzen og bor på en gård i Engelstrup ved Vindblæs sammen med Karen Margrethe. Her er dyrene blevet sat ud, og jorden er bortforpagtet, så nu går tiden med at drive maskinstation.

Jeg har en datter og to sønner, der alle er kommet godt på vej i tilværelsen. Jeg er snart 64 år og har siddet i byrådet siden 1986 og har været borgmester i både Løgstør og Vesthimmerlands Kommune. Jeg burde måske stoppe nu, men jeg har noget, der skal gøres færdigt. Blandt andet vil jeg gerne hjælpe til med at få udskiftet den nuværende borgmester med Per Bach Laursen.

Min interesse for politik lægger beslag på en stor del af min tid. Udover byrådet sidder jeg i cirka 20 bestyrelser, komitéer og råd, som har givet mig en stor indsigt på mange områder. Jeg prioriterer også detfrivillige og sociale arbejde og samvær i Lions Club Løgstør.

Hvis det lykkes mig at blive genvalgt, vil jeg fortsætte kampen for at produktion og miljø kan gå hånd i hånd.Især landbruget omkring Limfjorden presses hele tiden af miljøregler. De skal naturligvis overholdes, men den sunde fornuft skal tages i brug, så vi stadig har noget at leve af. Vesthimmerland skal ikke udvikle sig til et naturreservat.

Jeg vil også være med til at sikre at HELE Vesthimmerland kommer med på den nyeste, digitaleinfrastruktur. Kommunen skal med andre ord hjælpe til med at sikre fibernet til alle – også ude på landet.

En stemme på mig er en stemme på en miljøpolitik baseret på sund fornuft og på gode og hurtige internetforbindelser til alle, også de der bor på landet.