Venstre liste 11

E-mail: [email protected]

Telefon: 4026 9588

Bopæl: Mejsevej 8

           9600 AarsPERSONLIG PROFIL: 

Født i 1959 og er gift, har to børn fra 1996 og 2000, bor i Aars. 

Opvokset i Sønderjylland, oprindeligt uddannet landmand og landbrugstekniker af økonomilinjen. Merkonom i finansiering, regnskab, markedsføring m.v. 

Jeg kom til Aars i 1987, hvor jeg arbejdede hos Deloitte i Aars med regnskab og IT indtil 1994, og derefter i Aalborg med IT og telefoni indtil 2008.

Siden 2009 har jeg været selvstændig IT konsulent og softwareforhandler med fokus på dokument- og informationsstyring. 

Har siden ungdommen brugt det meste af min fritid på foreningsarbejde, bl.a. i IAEA (Landbrugsudveksling), Square Dance Club West, DGI Himmerland og Kimbrerfesten. 

DET HANDLER OM TILLID:

I mit arbejde er det afgørende, at kunderne kan have tillid til mig, og min håndtering af fortrolige oplysninger og af kundens interesser. Det prøver jeg efter bedste evne at leve op til. Det samme vil jeg gøre med den tillid, vælgerne viser ved at stemme på mig. 

Lykkes det at blive valgt, ønsker jeg at vise tillid til de borgere, byrådskolleger og medarbejder hos kommunen, som jeg kommer i berøring med fremover. Ikke en blind og ubetinget tillid, men en tillid, der bygger på gensidig respekt og forventning til hinanden. 

Jeg vil gøre mit bedste og forventer, at andre gør deres bedste. Vi har mange udfordringer og begrænsede ressourcer i vores kommune. Det kræver en målrettet indsats. 

Hver for sig når vi ikke langt, men sammen kan vi klare det meste!