Venstres liste 10

E-mail: [email protected]
Telefon: 2856 4194

Bopæl: Abildvadvej 5, Thorup

            9610 Nørager


Personlig profil: 

Jeg er 49 år, gift med Poul og har 4 børn i alderen 14-25 år. 

Vi har boet i Thorup siden 2002, hvor vi driver landbrug og en mindre smedevirksomhed. 

Jeg er uddannet regnskabsassistent, og det er stadig mit primære arbejdsområde. 

Jeg opstiller som kandidat til Kommunalbestyrelsen i Vesthimmerland Kommune 

- da jeg har lyst til at prøve kræfter med noget nyt, hvor jeg gerne vil byde ind med min erfaring indenfor økonomi og unge mennesker. 

Jeg vil gerne arbejde for, at vi husker at give de unge en læreplads

- så de er sikret en fremtid. Vist tager det tid at oplære, og måske synes vi ikke helt, vi får det maksimale ud af det i starten, men vi skal huske at investere den tid der er behov for. På den måde får vi uddannet vores unge mennesker til et liv, hvor de efter endt læretid kan komme ud i verden og bruge deres viden. Vi skal huske på, at selvom vi er i en udkants kommune, så skal vi selv holde gang i hjulene. Vi skal sørge for at infrastrukturen er intakt, så de unge mennesker kan flyttes fra A-B, uanset om de bor i by eller på land. 

Jeg vil også gerne være med til at gøre det lettere at bo på landet. 

- udvide de veje der er behov for, så landbrugsmaskiner kan færdes sammen med den øvrige trafik, uden landbruget får at vide de er til gene. 

Jeg vil gerne være med til at sikre

- at vores ældre medborgere får den hjælp, som de har behov for, hvad enten de bor i egen bolig eller på plejehjem. Jeg vil arbejde for, at vi yder mere hjælp til de svageste i vores samfund. Her tænkes der f.eks. på plejehjem, sygehus og boenheder. Vi skal behandle de ældre og svage i vores samfund med respekt.